(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (viết tắt là Trung tâm) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/11/2020 do Ban Quản lý chợ huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý chợ huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đường Phạm Văn Đồng, Khu dân cư số 8, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Tài sản đấu giá:

2.1. Cho thuê ki ốt, sạp hàng, mặt bằng kinh doanh:

a. Vị trí tài sản đấu giá: Chợ Côn Đảo mới - nằm ở đường Phạm Văn Đồng, khu dân cư số 8, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

b. Quy mô: Tổng số có 22 điểm kinh doanh được chia thành các khu vực như sau:

- Ki ốt: 20 kiốt, có diện tích từ 3,8425 m2 đến 6,7425 m2 , bố trí các ngành hàng: Kinh doanh mặt hàng hải sản khô, trái cây, rau củ, quần áo, may mặc, lương thực, vàng bạc đá quý, thuốc tây, mắt kính, đồng hồ, mỹ phẩm…

- Sạp inox: 02 sạp, có diện tích 3,10 m2, bố trí các ngành hàng: Kinh doanh mặt hàng gia cầm, hải sản tươi sống.

2.2. Cho thuê ki ốt khu ăn, uống:

a. Vị trí tài sản đấu giá: Nằm ở đường Phạm Văn Đồng, Võ Thị Sáu (trước kia là chợ tạm), Khu dân cư số 8, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

b. Quy mô: Tổng số: 29 điểm, trong đó có diện tích 16,5m2/điểm (5m x 3,3m) bố trí các hộ bán ăn uống có sử dụng nhiều bàn ghế.

Chi tiết về diện tích thuê, vị trí thuê, mục đích thuê, giá khởi điểm từng ki ốt, sạp hàng, vị trí điểm kinh doanh được thể hiện tại Quy chế đấu giá tài sản số 519/QC-TTDVĐGTS ngày 04/11/2020 kèm theo.

3.Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 409.352.696 đồng.

Số tiền bằng chữ: Bốn trăm lẻ chín triệu ba trăm năm mươi hai ngàn sáu trăm chín mươi sáu đồng.

4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

4.1 Cho thuê ki ốt, sạp hàng, mặt bằng kinh doanh: 400.000 đồng/ki ốt, sạp hàng/hồ sơ.

Số tiền bằng chữ: Bốn trăm ngàn đồng chẵn trên ki ốt, sạp hàng trên hồ sơ.

4.2 Cho thuê khu ăn, uống: 2.000.000 đồng/điểm bán hàng/hồ sơ

Số tiền bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn trên điểm bán hàng trên hồ sơ.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/11/2020 đến 15 giờ ngày 27/11/2020, nộp bằng tiền mặt hoặc nộp vào số tài khoản do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cung cấp.

Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được nộp hoặc báo có trong tài khoản của Trung tâm, hạn cuối đến 16 giờ 00 phút, ngày 27/11/2020.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/ki ốt, sạp hàng, điểm kinh doanh/hồ sơ.

Số tiền bằng chữ: Năm mươi ngàn đồng chẵn trên ki ốt, sạp hàng, điểm kinh doanh trên hồ sơ.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá nộp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khi làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá hoặc nộp vào số tài khoản do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cung cấp, chậm nhất đến 15 giờ, ngày 27/11/2020.

6. Thời gian xem tài sản: Xem tài sản từ ngày 09/11/2020 đến ngày 27/11/2020 tại Chợ huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính (trừ ngày thứ 7, chủ nhật) từ ngày 09/11/2020 đến 15 giờ, ngày 27/11/2020.

b. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 83 đường Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu hoặc Ban Quản lý chợ huyện Côn Đảo, đường Phạm Văn Đồng, khu dân cư số 8, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hạn chót đăng ký tham gia đấu giá: Vào 15 giờ, ngày 27/11/2020.

c. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Điều kiện tham gia đấu giá: Trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, Người đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Trừ các đối tượng không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản.

Cách thức đăng ký:

- Đối với cá nhân: Mang theo Hộ khẩu, CMND/CCCD.

- Đối với tổ chức: Giấy đăng ký kinh doanh; CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật, Giấy ủy quyền (trường hợp không phải người đại diện theo pháp luật) và Biên bản họp hội đồng (tùy loại hình công ty).

Các giấy tờ trên khi đến đăng ký tham gia đấu giá (tổ chức /cá nhân) phải mang theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao y chứng thực gần nhất.

Người đăng ký tham gia đấu giá điền các thông tin, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) vào mẫu phiếu đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm phát hành.

Nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

Người tham gia đấu giá tài sản có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (văn bản ủy quyền theo đúng quy định).

Người đến đăng ký tham gia đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Người đăng ký tham gia đấu giá phải đến đúng giờ, khi tham gia cuộc đấu giá phải mang theo giấy chứng minh nhân dân /thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu; giấy ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật (nếu có) và Giấy nộp tiền đặt trước.

Đối với người đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức: Người tham gia cuộc đấu giá là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó hoặc người được tổ chức đó ủy quyền. Người đi kèm phải là người làm việc trong tổ chức đó.

Mỗi tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia đấu giá, được tham dự tại cuộc đấu giá tối đa không quá 02 người; Người cùng đơn vị được trao đổi nội bộ, không được trao đổi với tổ chức, cá nhân khác. Phải giữ trật tự, vệ sinh chung, không được sử dụng điện thoại di động trong phòng đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian đấu giá: Vào 08 giờ ngày 30/11/2020 (Thứ 2).

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Hướng nghiệp, địa chỉ: Số 03, đường Nguyễn Huệ, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo cũ).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và bước giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng lời nói tại cuộc đấu giá (không hạn chế số vòng). Đấu giá riêng lẻ theo từng điểm kinh doanh.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Bước giá:

+ Cho thuê ki ốt, sạp hàng, mặt bằng kinh doanh: Tối thiểu là 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng), áp dụng từ lần (người) trả giá thứ hai trở đi.

+ Cho thuê ki ốt khu ăn, uống: Tối thiểu là 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng), áp dụng từ lần (người) trả giá thứ hai trở đi.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ: 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Điện thoại: 0254.3851524 hoặc Ban Quản lý chợ huyện Côn Đảo, đường Phạm Văn Đồng, khu dân cư số 8, huyện Côn Đảo – Điện thoại: 0254.3830367 (trong giờ hành chính).

DANH MỤC TÀI SẢN

Ngày 30/11/2020, đấu giá cho thuê ki ốt, sạp hàng, mặt bằng kinh doanh tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ảnh 1
Ngày 30/11/2020, đấu giá cho thuê ki ốt, sạp hàng, mặt bằng kinh doanh tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ảnh 2
Ngày 30/11/2020, đấu giá cho thuê ki ốt, sạp hàng, mặt bằng kinh doanh tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ảnh 3