(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/11/2020 do VIB ủy quyền như sau:

Ngày 30/11/2020, đấu giá 2 xe ô tô Chevrolet tại TPHCM ảnh 1