(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/10/2021 do Cục Hồ sơ nghiệp vụ - Bộ Công an ủy quyền như sau:

Lô 04 xe ô tô cũ, hỏng để lưu bãi lâu ngày

Cục Hồ sơ nghiệp vụ - Bộ Công an

Ngày 30/10/2021, đấu giá lô 4 xe ô tô cũ, hỏng tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 30/10/2021, đấu giá lô 4 xe ô tô cũ, hỏng tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 30/10/2021, đấu giá lô 4 xe ô tô cũ, hỏng tại Hà Nội ảnh 3