(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/10/2020 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tràng Định ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 02 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn (Khu V, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định , tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá và Giá khởi điểm:

Tài sản đấu giá: 01 (một) chiếc xe ô tô MAZDA3, không có biển kiểm soát, số máy: P53384915, số khung: LVRHDAAL6HN059353, sản xuất năm 2017, nước sản xuất: Trung Quốc, màu sơn đỏ, số chỗ ngồi: 05, dung tích xi lanh 1.496cc, kèm chìa khóa điện có quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước theo Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu.

Giá khởi điểm: 363.993.000 đồng (Ba trăm sáu mươi ba triệu chín trăm chín mươi ba nghìn đồng chẵn). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các nghĩa vụ tài chính liên quan đến tài sản theo quy định của pháp luật và các chi phí khác liên quan đến tài sản (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 14/10/2020 đến ngày 27/10/2020 tại Công an huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn (Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn).

5. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ 01 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng / 01 hồ sơ (Bốn mươi triệu đồng chẵn).

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng số 8400201019623 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn hoặc số 039608558888 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Lạng Sơn từ ngày 27/10/2020 đến ngày 29/10/2020 (trong giờ hành chính).

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; Nộp phiếu trả giá

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 14/10/2020 đến ngày 27/10/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

b. Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 27/10/2020 đến ngày 29/10/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, ghi phiếu và nộp phiếu trả giá

a. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức. Cá nhân là công dân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của phápluật; có giấy phép kinh doanh, đã nộp lệ phí môn bài năm 2020 (đối với tổ chức); có đủ năng lực tài chính để mua tài sản bán đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

b. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng đăng ký tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm:

Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng phát hành, có đóng dấu của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng.

Nếu là cá nhân: Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc bản sao có chứng thực Căn cước công dân hoặc bản sao có chứng thực Hộ chiếu còn được lưu hành theo quy định của pháp luật và Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu.

Nếu là tổ chức: Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh có chứng thực và Lệ phí môn bài năm 2020; Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc bản sao có chứng thực Căn cước công dân hoặc bản sao có chứng thực Hộ chiếu còn được lưu hành theo quy định của pháp luật của người đại diện; Giấy ủy quyền nếu không phải là người đại diện hợp pháp theo quy định và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật hiện hành (Nếu có).

Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định, những trường hợp không nộp thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải thực hiện đầy đủ, đúng theo những quy định tại Thông báo đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng ban hành áp dụng đối với tài sản trên.

- Khi đăng ký tham gia đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, được hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá; được Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng giới thiệu tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá. Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật (do khách hàng tự bảo mật), có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá của khách hàng được nộp trực tiếp (bỏ vào hòm phiếu đã được niêm phong) tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) trong thời gian quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) trong giờ hành chính trước ngày tổ chức buổi công bố giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 09 giờ 00 phút ngày 30/10/2020 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn (Khu V, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và cách thức trả giá

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, một vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Trả giá lên, khách hàng trả từ giá khởi điểm trở lên.

c. Cách thức trả giá: Quy định cụ thể tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 02 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, ĐT: 02053 868 188, 0911 303 266) hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn (Khu V, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn)./.