(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/10/2020 do VCB Chi nhánh Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:
Ngày 30/10/2020, đấu giá quyền thu hồi khoản nợ của Công ty TNHH Việt Trường Sơn tại VCB Chi nhánh TPHCM ảnh 1