(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/10/2020do Trường Tiểu học Bông Sao ủy quyền như sau:
Ngày 30/10/2020, đấu giá quyền khai thác dịch vụ căn tin tại Trường Tiểu học Bông Sao, TPHCM ảnh 1