(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/9/2020 do Công an huyện Bù Đốp ủy quyền như sau:
Ngày 3/9/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 1


Ngày 3/9/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 2


Ngày 3/9/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 3


Ngày 3/9/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 4


Ngày 3/9/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 5


Ngày 3/9/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 6


Ngày 3/9/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 7


Ngày 3/9/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 8


Ngày 3/9/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 9


Ngày 3/9/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 10


Ngày 3/9/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 11


Ngày 3/9/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 12