(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/9/2020 do Công an huyện Bù Đốp ủy quyền như sau:
Ngày 3/9/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 3/9/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 3/9/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 3/9/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 4
Ngày 3/9/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 5
Ngày 3/9/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 6
Ngày 3/9/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 7
Ngày 3/9/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 8
Ngày 3/9/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 9
Ngày 3/9/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 10
Ngày 3/9/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 11
Ngày 3/9/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 12