(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/7/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

2. Bên có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Sơn.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: Là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất 852, tờ bản đồ số 16 có địa chỉ tại thôn 5, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa có diện tích 275,9 m2, tuy nhiên diện tích thực tế bán đấu giá là 242,2m2 (do 33,7 m2 đã được hiến làm đường giao thông căn cứ theo biên bản kê biên ngày 26/5/2020) được UBND huyện Triệu Sơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 236485, số vào sổ cấp GCN: CH 004080 - Số 8248/QĐ – UBND ngày 29/12/2017 mang tên bà Lê Thị Thanh Thảo, cụ thể:

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 242,2m2; Sử dụng chung không m2

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn: 70,0m2; Đất trồng cây lâu năm: 172,2m2

+ Thời hạn sử dụng: Đất ở tại Nông thôn (ONT): Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm (CNL) đến 15/10/2043.

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận tặng cho, công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Vị trí giáp ranh:

+ Phía Đông: giáp đất nhà ông Lê Thanh Quyết có kích thước bằng 27,26m;

+ Phía Tây: giáp đường giao thông có kích thước bằng 28,09m;

+ Phía Nam: giáp đất nhà hộ ông Lê Đình Kim có kích thước bằng 8,8m;

+ Phía Bắc: giáp sân thể thao có kích thước bằng 8,8m.

- Tài sản gắn liền với đất gồm:

* Nhà ở:

- Loại nhà ở cấp 4, cấp hạng cấp 4, diện tích xây dựng 50,0m2, diện tích sàn 50,0m2, hình thức sở hữu: sở hữu riêng; cụ thể như sau:

+ 01 nhà ở cấp 4, 2 gian, lợp proximang có 03 cửa ra vào, 01 cửa gỗ 2 cánh làm bằng gỗ tạp. 01 cửa sắt kéo gồm 2 cánh và 01 cửa sắt phụ gồm 1 cánh. Nhìn ra sân bóng cũ của xã.

+ Tường xây gạch, trát hồ xi, bên trong nhà sơn màu xanh nền láng ximang; trần đóng bằng tôn thường có chiều rộng 4,15m, chiều dài 9,50m, chiều cao 3,34m. Phần nền lún nứt, phần mái mốc mọt.

- 01 bán bình tôn: xây gạch, khung bằng sắt; lợp mái bằng tôn xốp màu xanh; tường sơn bằng vôi, chiều dài 6,74m, rộng 3,54m, cao 3,1m; nền láng ximang; 01 cửa sắt nhìn ra đường liên thôn (Cửa sắt hiện đã hỏng). Phần nền lún nứt.

- Công trình phụ: gồm có 01 nhà tắm; 01 bếp nấu ga; 01 bếp nấu củi có chiều dài 9,20m, rộng 4,15m; tường xây gạch, sơn màu xanh, lợp ngói, nền láng ximang. Phần nền lún nứt, mái dột.

- Công trình phụ: Chuồng lợn xây gạch vồ dài 5m, rộng 4m; nền láng ximang; mái lợp proximang.

- 01 Bán bình tôn trước nhà: khung sắt dài 2,5m, rộng 4,15m, mái lợp bằng tôn xốp, nền lún nứt.

- Tường xây gạch vồ: gồm có 02 đoạn, đoạn 1 dài 20m, cao 1,7m, đoạn 2 dài 8,8m cao 1,7m, tường ố mốc có nhiều vết nứt.

* Các loại cây trồng:

+ Cây Xanh: 01 cây;

+ Cây Mít: 02 cây.

* Tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa kèm theo Biên bản ngày 26/5/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Sơn về việc kê biên, xử lý tài sản.

3.2. Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá:

Giá khởi điểm: 152.000.000 đồng (Một trăm năm mươi hai triệu đồng).

Mức giá trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí công chứng và trường hợp tài sản thuộc đối tượng phải chịu thuế giá trị gia tăng thì khách hàng trúng phải chịu các khoản thuế, phí nêu trên.

3.3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/1bộ hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng/01 hồ sơ (Ba mươi triệu đồng trên một hồ sơ)

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

- CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân);

- Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND/CCCD người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (theo mẫu ủy quyền của Công ty bán đấu giá phát hành).

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định.

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định.

c) Hồ sơ phải đủ điều kiện theo quy định.

d) Nộp đủ tiền theo quy định.

đ) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Hình thức, phương thức đấu giá, cách thức trả giá hợp lệ:

5.1. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì (Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng giấy đảm bảo tính bảo mật, bỏ phong bì có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá) và nộp kèm hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên cho khách hàng kiểm tra tình trạng nghiêm phong của phong bì đựng phiếu trả giá, tiến hành bóc, kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

5.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

5.3. Cách thức trả giá hợp lệ: Giá trả hợp lệ là giá trả tối thiểu bằng giá khởi điểm quy định nêu trên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 12/6/2020 đến hết ngày 30/6/2020.

Địa điểm xem tài sản: tại thôn 5, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

6.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 12/6/2020 đến hết ngày 30/6/2020 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và chi cục thi hành án dân sự huyện Triệu Sơn.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/6/2020 đến ngày 02/7/2020.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - CN tỉnh Thanh Hóa;

Nội dung nộp tiền: [Họ tên người đấu giá]_ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản QSDĐ mang tên bà Lê Thị Thanh Thảo.

6.4. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 03/7/2020 tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 032.986.9890/0904 235 586.