(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đỉnh Tân thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/6/2021 do Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 3/6/2021, đấu giá khoản nợ của khách hàng Bùi Thị Tỉnh tại Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ảnh 1