(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Goldsun thông báo đấu giá đấu giá khoản nợ của Công ty CP Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Sở giao dịch vào ngày 3/12/2021 như sau:
Ngày 3/12/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty CP Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC tại Agribank – Chi nhánh Sở giao dịch ảnh 1