(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/12/2020 do Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên ủy quyền như sau:
Ngày 3/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình ảnh 1