(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/12/2020 do Nhà nghỉ - Khách sạn Công đoàn Thanh Đa ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Nhà nghỉ - Khách sạn Công đoàn Thanh Đa. Địa chỉ: Lô 5 CX Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam. Địa chỉ: tầng 1 (trệt) và tầng 2, số 16B, lô thương mại và dịch vụ chung cư Petrolad, phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: 028.39225746.

3. Tài sản đấu giá: Giá trị mặt bằng cho thuê làm dịch vụ của Nhà nghỉ - Khách sạn Công đoàn Thanh Đa. Cụ thể:

Tài sản 1: Giá trị cho thuê mặt bằng có diện tích 2.800 m2, với mục đích sử dụng là kinh doanh dịch vụ. Tài sản gồm: 04 sân tennis; Căn tin của Nhà nghỉ - Khách sạn Công đoàn Thanh Đa.

Giá khởi điểm: 107.000.000 đồng (Một trăm linh bảy triệu đồng)/ 01 tháng. (Giá khởi điểm và chi tiết tài sản theo Chứng thư thẩm định giá số 585/2020/CT-TĐG/AVC ngày 08/9/2020 của Công ty TNHH Định giá Châu Á).

Lưu ý: Thời hạn thuê mặt bằng do Nhà nghỉ - Khách sạn Công đoàn Thanh Đa quyết định và được quy định cụ thể tại Hợp đồng thuê mặt bằng ký kết giữa Nhà nghỉ - Khách sạn Công đoàn Thanh Đa và người trúng đấu giá. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá từng mặt bằng cho thuê.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: tài sản của Nhà nghỉ - Khách sạn Công đoàn Thanh Đa sử dụng vào mục đích cho thuê theo phương thức đấu giá theo Công văn số 529/LĐLĐ ngày 12/8/2020 của Liên đoàn Lao động Tp.Hồ Chí Minh “về việc đấu giá cho thuê một phần diện tích chưa khai thác của Nhà nghỉ KSCĐ Thanh Đa”.

4. Tiền đặt trước: 21.400.000 đồng (Hai mươi mốt triệu, bốn trăm nghìn đồng), tương đương 20% giá khởi điểm. Người tham gia đấu giá nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam, số tài khoản 1900 2014 48580 mở tại Agribank CN Trung tâm Sài Gòn. Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc, từ ngày 30/11/2020 đến ngày 02/12/2020 (trong giờ hành chính). Khách hàng có thể nộp tiền đặt trước ngoài thời gian nêu trên nhưng phải trước ngày 03/12/2020.

5. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 12/11/2020 đến ngày 30/11/2020 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam.

6. Xem mặt bằng, hồ sơ pháp lý của mặt bằng cho thuê: từ ngày 18/11/2020 đến ngày 20/11/2020 trong giờ hành chính. Xem mặt bằng tại Nhà nghỉ - Khách sạn Công đoàn Thanh Đa. Xem hồ sơ pháp lý của mặt bằng cho thuê tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam.

7. Đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện luật định và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí do Nhà nghỉ - Khách sạn Công đoàn Thanh Đa đưa ra mua hồ sơ, nộp hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 12/11/2020 đến ngày 30/11/2020 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam. (Điều kiện tham gia đấu giá và các tiêu chí tham gia đấu giá cụ thể theo Quy chế cuộc đấu giá và bản tiêu chí đính kèm).

8. Tổ chức cuộc đấu giá: vào hồi 09 giờ, ngày 03/12/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam, tầng 1 (trệt) và tầng 2, số 16B, lô thương mại và dịch vụ chung cư Petrolad, phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP.Hồ Chí Minh.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.