(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/11/2021 do Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 22 lô đất tại MBQH khu dân cư Tây đường Tuấn Phương đi chi nhánh điện (xã Nga Mỹ cũ), thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn.

Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn

Ngày 3/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 lô đất tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 3/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 lô đất tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 3/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 lô đất tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 3/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 lô đất tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4