(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/11/2021 do Trường THCS Thị trấn Nham Biền số 2 ủy quyền như sau:

Công trình trường THCS thị trấn Nham Biền số 2, hạng mục: Nhà lớp học 4 phòng.

Trường THCS Thị trấn Nham Biền số 2

Ngày 3/11/2021, đấu giá công trình Trường tiểu học thị trấn Nham Biền số 2 tại tỉnh Bắc Giang ảnh 1
Ngày 3/11/2021, đấu giá công trình Trường tiểu học thị trấn Nham Biền số 2 tại tỉnh Bắc Giang ảnh 2
Ngày 3/11/2021, đấu giá công trình Trường tiểu học thị trấn Nham Biền số 2 tại tỉnh Bắc Giang ảnh 3