(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/1/2020 do Sở Tài chính tỉnh Sơn La ủy quyền như sau:
Ngày 3/1/2020, đấu giá tài sản trên đất tại tỉnh Sơn La ảnh 1
Ngày 3/1/2020, đấu giá tài sản trên đất tại tỉnh Sơn La ảnh 2
Ngày 3/1/2020, đấu giá tài sản trên đất tại tỉnh Sơn La ảnh 3