(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh quốc gia Group đấu giá tài sản thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/8/2019 do Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 01, ngõ 3449 đường Hùng Vương, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998 168 ĐT: 02106 266 699.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản 1: Nhà xưởng và các công trình phụ trợ, máy móc thiết bị, dây truyền sản xuất nguyên liệu Resin (hạt nhựa PP, PE) chỉ may và dây thừng chão; công trình đường dây 35 KV và Trạm biến áp 1000 KVA của Công ty Tasco Material, tại Cụm công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Giá khởi điểm tài sản trên đất: 60.839.100.000 đồng, tiền đặt trước 5% giá trị tài sản là 3.041.955.000 đồng, phí tham gia đấu giá 500.000 đồng/01 hồ sơ.

3.2. Tài sản 2: Nhà xưởng và các công trình phụ trợ, máy móc thiết bị, dây truyền sản xuất bao bì vải dệt PP, PE, vải bạt xuất khẩu; công trình đường dây 35 KV và trạm biến áp 2000 KVA của Công ty TNHH Tasco Polycon, tại cụm công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Giá khởi điểm tài sản trên đất: 59.207.400.000 đồng, tiền đặt trước 5% giá trị tài sản là 2.960.370.000 đồng, phí tham gia đấu giá 500.000 đồng/01 hồ sơ.

3.3. Tài sản 3: Nhà xưởng và các công trình phụ trợ, máy móc thiết bị, dây truyền sản xuất vải bạt PE/PVC; công trình đường dây 35 KV và trạm biến áp 500 KVA của Công ty TNHH Công nghiệp Tasco, tại Phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Giá khởi điểm tài sản trên đất: 49.184.100.000 đồng, tiền đặt trước 5% giá trị tài sản là 2.459.205.000 đồng, phí tham gia đấu giá 500.000 đồng/01 hồ sơ.

3.4. Tài sản 4: Nhà xưởng và các công trình phụ trợ; máy móc thiết bị, dây truyền sản xuất bao bì vải dệt PP, PE, vải bạt xuất khẩu, công trình đường dây 35 KV và trạm biến áp 1000 KVA của Công ty TNHH Tasco Việt Nam, tại Thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Giá khởi điểm tài sản trên đất: 37.855.440.000 đồng, tiền đặt trước 5% giá trị tài sản là 1.892.772.000 đồng, phí tham gia đấu giá 500.000 đồng/01 hồ sơ.

3.5. Tài sản 5: Nhà xưởng và các công trình phụ trợ; máy móc thiết bị, dây truyền xử lý giấy, nén giấy, dây chuyền trộn phản ứng hóa học tự động, phương tiện vận tải và các MMTB khác; đường dây 35 KV và trạm biến áp 1000 KVA của công ty Decovil, tại Cụm công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Giá khởi điểm tài sản trên đất: 57.226.050.000 đồng, tiền đặt trước 5% giá trị tài sản là 2.861.302.500 đồng, phí tham gia đấu giá 500.000 đồng/01 hồ sơ.

3.6. Tài sản 6: Nhà xưởng và các công trình phụ trợ; máy móc thiết bị, dây truyền sản xuất, lắp ráp ti vi, máy vi tính của Công ty TNHH Hasvi, tại Cụm công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh, Phú Thọ.

Giá khởi điểm tài sản trên đất: 13.986.000.000 đồng, tiền đặt trước 5% giá trị tài sản, tương đương 699.300.000 đồng, tiền hồ sơ 500.000 đồng/01 hồ sơ.

3.7. Tài sản 7: Nhà xưởng và các công trình phụ trợ; máy móc thiết bị và dây truyền sản xuất bột đá siêu mịn; công trình đường dây 35 KV và trạm biến áp 1000 KVA của Công ty TNHH Nanokovi, tại Cụm công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh, Phú Thọ.

Giá khởi điểm tài sản trên đất: 15.850.800.000 đồng, tiền đặt trước 5% giá trị tài sản, tương đương 792.540.000 đồng, tiền hồ sơ 500.000 đồng/01 hồ sơ.

3.8. Mức giá khởi điểm 07 tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí (nếu có) và các chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản (các loại thuế, phí và chi phí trên do bên mua tài sản chịu).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 14, 15 và 16/8/2019, tại Cụm công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đối với tài sản 1, 2, 5, 6, 7; Tại Phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, Phú Thọ đối với tài sản 3; Tại Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đối với tài sản 4.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 27/8/2019, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 26, 27 và 28/8/2019, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, số 2700 20100 6868, tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 29/8/2019, tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, số 3449, đường Hùng Vương, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá HD Quốc gia Group. Số 01, ngõ 3449 đường Hùng Vương, phường Vân Phú, TP Việt Trì, Phú Thọ hoặc Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ. ĐT: 02103.868.818.