(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/6/2021 do Viễn thông Tuyên Quang ủy quyền như sau:
Ngày 29/6/2021, đấu giá tài sản, vật tư, công cụ dụng cụ thu hồi tại tỉnh Tuyên Quang ảnh 1