(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/6/2020 do BQLDA và PTQĐ thị xã Hồng Ngự ủy quyền như sau:
Ngày 29/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp ảnh 1
Ngày 29/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp ảnh 2