(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sen Việt – Chi nhánh Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/5/2021 do Vietinbank Chi nhánh Nam Thăng Long ủy quyền như sau:
Ngày 29/5/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Rice Seed ảnh 1