(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/4/2021 do Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 45/2021/HĐDV- ĐGTS ngày 16 tháng 04 năm 2021 giữa Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam,

Người có tài sản đấu giá: Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: số 200 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: Trụ sở chính: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.

Tài sản đấu giá:

Tài sản thu hồi thanh lý sau khi phá dỡ công trình xây dựng trong khuôn viên Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh (khối nhà 3 và nhà tập thể thuộc dãy nhà E, phần cầu thang từ tầng 1 đến tầng 3 (không bao gồm phần cầu thang tạm bằng thép lát đá granite tầng 3 lên tầng 4) thuộc dãy nhà A và một phần 3 tầng thuộc dãy nhà B) tại địa chỉ số 200 đường Cô Bắc, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh do Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh quản lý và sử dụng.

Đặc điểm tài sản:

Công trình xây dựng trong khuôn viên Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ số 200 đường Cô Bắc, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh do Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh quản lý và sử dụng, bán đấu giá vật tư thu hồi sau khi phá dỡ có đặc điểm như sau:

Khối nhà 3 và nhà tập thể thuộc dãy nhà E:

+ Khối nhà 3: diện tích 781,0m2,

+ Nhà tập thể: diện tích 434,0m2,

Kết cấu công trình: Nhà cấp I & IV;

Kết cấu:

Tầng trệt : khung cột + giằng tường + đà + trần bê tông cốt thép, vách tường; nền gạch, cửa ra vào + cửa sổ bằng nhôm kính.

Tầng 1: khung cột + giằng tường + đà + trần bê tông cốt thép, vách tường; nền gạch, cửa ra vào + cửa sổ bằng nhôm kính, mái che: khung, vi kèo bằng sắt, mái tole.

Phần cầu thang từ tầng 1 đến tầng 3 (không bao gồm phần cầu thang tạm bằng thép lát đá granite tầng 3 lên tầng 4) thuộc dãy nhà A

+ Diện tích 119,12m2,

+ Kết cấu công trình:

Nhà cấp II, Tầng trệt, 1, 2: khung cột + giằng tường + đà + trần bê tông cốt thép, vách tường; nền gạch, cửa ra vào + cửa sổ bằng nhôm kính + cầu thang BTCT, lát đá granite, tay cầm inox.

Tầng 3: khung cột + giằng tường + đà + mái che: khung, vi kèo bằng sắt, mái tole, vách tường; nền gạch, cửa ra vào + cửa sổ bằng nhôm kính + cầu thang thép, lát đá granite, tay cầm inox.

Một phần 3 tầng thuộc dãy nhà B.

Diện tích 105,55m2,

+ Kết cấu công trình:

Nhà cấp II, Tầng trệt, 1, 2: khung cột + giằng tường + đà + trần bê tông cốt thép, vách tường; nền gạch, cửa ra vào + cửa sổ bằng nhôm kính.

(Đặc điểm tài sản theo Chứng thư thẩm định giá số 208.288.CT-VNVC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Công ty Thẩm định giá và tư vấn Việt Nam)

Lưu ý: Hiện trạng tài sản là công trình hiện hữu, khách hàng có nhu cầu xem xét rõ hiện trạng, tự đánh giá giá trị tài sản thu hồi sau khi tháo dỡ. Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh không chịu trách nhiệm hao hụt giá trị trong quá trình tháo dỡ, thu hồi vật liệu.Thời gian bàn giao tài sản thu hồi vật tư phụ thuộc vào tiến độ của đơn vị tháo dỡ công trình, nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày Người trúng đấu giá hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận Hợp đồng mua bán tài sản, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Nguồn gốc tài sản:

Tài sản được đưa ra đấu giá theo Quyết định số 4891/QĐ-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thanh lý tài sản cố định của Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ của tài sản đấu giá:

Giá khởi điểm: 41.900.000 đồng (Bốn mươi mốt triệu, chín trăm nghìn đồng). Giá chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí,chi phí phá dỡ, vận chuyển (nếu có).

Tiền đặt trước: 8.380.000 đồng (Tám triệu, ba trăm tám mươi ngàn đồng).

Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Thời gian xem tài sản đấu giá từ 08h00 ngày 22/04/2021 đến 17h00 ngày 23/04/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: số 200 đường Cô Bắc, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước và công bố giá tài sản

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 08h00 ngày 19/04/2021 đến 16h30 ngày 26/04/2021 (trong giờ hành chính, trừ các này nghỉ lễ theo quy định).

Thời gian nộp tiền đặt trước các ngày 26/4/2021, ngày 27/04/2021 và ngày 28/04/2021 (trong giờ hành chính).

Thời gian công bố giá: vào lúc 09h30 ngày 29/04/2021.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký, bỏ phiếu trả giá và công bố giá tài sản: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính, đáp ứng yêu cầu và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Khách hàng tham gia đấu giá phải cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là các ngày 26/4/2021, ngày 27/04/2021 và ngày 28/04/2021 (trong giờ hành chính), nếu không cung cấp thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.