(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/4/2021 do Ban quản lý nhà ở sinh viên và nhà công cộng Bắc Ninh ủy quyền như sau:

1. Đơn vị thực hiện đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban quản lý nhà ở sinh viên và nhà công cộng Bắc Ninh; Khu đô thị Hòa Long Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Tên tài sản, địa điểm tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Cho thuê tài sản tại Cung quy hoạch kiến trúc Bắc Ninh chưa sử dụng hết công suất theo Quyết định số 1533/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 04/10/2019 về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản tại Cung quy hoạch kiến trúc chưa sử dụng hết công suất vào mục đích cho thuê. Thời gian thực hiện: 32 tháng (từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2023).

- Địa điểm tài sản đấu giá: Các vị trí cho thuê tại Cung quy hoạch kiến trúc Bắc Ninh; Số 25 Đường Kinh Dương Vương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

4. Giá khởi điểm chi tiết từng vị trí cho thuê: (Có bảng kê chi tiết kèm theo).

Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế VAT.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Ngày 22/4/2021 và ngày 23/4/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Các vị trí cho thuê tại Cung quy hoạch kiến trúc Bắc Ninh; Số 25 Đường Kinh Dương Vương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Người tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp với Trung tâm để được hướng dẫn xem tài sản tại nơi có tài sản.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 13/4/2021 đến 16h30 ngày 26/4/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

(Có bảng kê chi tiết kèm theo).

8. Thời gian, địa điểm, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian: Ngày 26/4/2021; 27/4/2021 và ngày 28/4/2021 (trong giờ hành chính).

Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Trung tâm, hạn cuối đến 16h30 phút ngày 28/4/2021.

- Địa điểm, phương thức nộp: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

+ Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh.

+ Số tài khoản: 25610003679999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Kinh Bắc; địa chỉ: tầng 1 Tòa nhà Cát Tường New - Lô CC03 đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

+ Nội dung nộp: (Tên tổ chức tham gia đấu giá - MST/GPKD) Tiền đặt trước tham gia đấu giá Cho thuê tài sản: Vị trí.... (Tiền đặt trước không phát sinh lãi. Phí kiểm đếm và phí chuyển tiền do khách hàng tự chi trả - nếu có).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h30 ngày 29/4/2021.

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

10. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

* Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

* Điều kiện tham gia đấu giá:

+ Mua hồ sơ tham gia đấu giá;

+ Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo Thông báo của Trung tâm.

+ Ngoài ra, người đăng ký tham gia đấu giá còn phải đáp ứng các tiêu chí: (Có bảng tiêu chí kèm theo).

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Người đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật liên quan.

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đề nghị tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Bản cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Quy chế cuộc đấu giá tài sản; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản;

+ Phiếu trả giá theo mẫu của Trung tâm (được khách hàng bỏ vào phong bì đựng phiếu trả giá và dán, ký niêm phong theo chế độ bảo mật);

+ Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (bản sao kèm bản gốc để đối chiếu);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - đối với tổ chức (bản sao công chứng).

+ Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho người khác theo quy định);

+ Giấy tờ khác - nếu có (bản sao công chứng).

11. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp đến từng vị trí cho thuê.

(Chi tiết tham khảo tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, hoặc liên hệ theo số ĐT: 0222 3874 777)./.

Tiêu chí tham gia đấu giá: Cho thuê tài sản tại Cung quy hoạch kiến trúc Bắc Ninh chưa sử dụng hết công suất

1. Cho thuê để cung cấp các dịch vụ (ăn uống, giải khát, phát hành báo chí) phục vụ khách thăm quan, du lịch đến Cung quy hoạch kiến trúc; trưng bày, giới thiệu sản phẩm ngành xây dựng của tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. (Có Bảng kê chi tiết mục đích sử dụng từng vị trí cho thuê kèm theo).

2. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Ban quản lý nhà ở sinh viên và nhà công cộng và các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức tham gia đấu giá phải:

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp.

- Thực hiện theo đúng các quy tắc ứng xử, chấp hành các nội quy, quy định của Cung quy hoạch kiến trúc Bắc Ninh. Thực hiện tốt việc giao tiếp, ứng xử với các cán bộ, khách đến làm việc và khách thăm quan tại Cung quy hoạch kiến trúc Bắc Ninh.

- Bảo quản tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Cung quy hoạch kiến trúc Bắc Ninh. Phải chịu trách nhiệm bồi thường theo giá trị nếu để xảy ra mất mát. Trong quá trình sử dụng nếu hư hỏng, cháy nổ phải chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

4. Phải chịu trách nhiệm về dịch vụ của mình,về những hành động vượt quá phạm vi thẩm quyền trước Ban quản lý nhà ở sinh viên và nhà công cộng BắcNinh.

5. Tự chi trả tiền điện, nước theo số công tơ hàng tháng. Có trách nhiệm thu gom rác thải vào vị trí quy định của Cung quy hoạch kiến trúc Bắc Ninh. Trả tiền xử lý rác thải và vệ sinh môi trường.

6. Khi trúng đấu giá phải đặt cọc tiền để đảm bảo thực hiện hợp đồng bằng giá trị 03 (ba) tháng tiền dịch vụ nộp cho Ban quản lý nhà ở sinh viên và nhà công cộng. Sau khi thanh lý hợp đồng sẽ hoàn trả lại số tiền đặt cọc đảm bảo thực hiện hợp đồng.

7. Thanh toán tiền thuê tài sản: nộp cho Ban quản lý nhà ở sinh viên và nhà công cộng 3 tháng 1 lần. Lần 1: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng thuê tài sản đấu giá; những lần tiếp theo nộp từ ngày 01 đến ngày 10 của tháng thứ nhất kỳ kế tiếp (nếu chậm nộp coi như vi phạm tự thanh lý hợp đồng và mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc).

8. Thời gian thực hiện hợp đồng thuê tài sản là từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2023. Nếu người trúng đấu giá đơn phương chấm dứt hợp đồng thì Ban không trả lại số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng.

9. Trong thời gian cho thuê do yêu cầu công việc cần thu hồi phần diện tích đã cho thuê thì sẽ trong vòng 1 tháng kể từ ngày phát sinh nhiệm vụ bên thuê hoàn trả mặt bằng nguyên trạng cho bên cho thuê.

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC VỊ TRÍ CHO THUÊ TẠI CUNG QUY HOẠCH KIẾN TRÚC BẮC NINH

Ngày 29/4/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Cung quy hoạch kiến trúc Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh ảnh 1