(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/4/2021 do Công ty CP cao su Phước Hòa ủy quyền như sau:
Ngày 29/4/2021, đấu giá 110.323 cây cao su thanh lý tại tỉnh Bình Dương ảnh 1