(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/4/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lộc Bình ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc. Đ/c: Số 275 Đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lộc Bình. Địa chỉ: Khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút, ngày 29/04/2020 tại trụ sở Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

4. Tài sản đấu giá: 20.000 kg phân bón dạng phân lân của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lộc Bình (chi tiết tài sản có trong hồ sơ đấu giá).

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

- Giá khởi điểm: 116.640.000 đồng (một trăm mười sáu triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).

- Tiền đặt trước: 16.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/01 hồ sơ.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 23/04/2020 đến ngày 24/04/2020 (trong giờ hành chính).

7. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 22/04/2020 đến hết ngày 27/04/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc.

8. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Các ngày 24, 27, 28/04/2020. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển tiền vào số tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc, số: 022264280001 mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Lạng Sơn. Số tài khoản 0981000668688 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn.

9. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng. Phương thức: Trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ điện thoại: 02053.756.789 – DĐ: 0855.799.866.