(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản do Agrbank Chi nhánh Bình Tân và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agrbank Việt Nam ủy quyền vào ngày 29/3/2021 như sau:
Ngày 29/3/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Doanh nghiệp tư nhân Thanh Tùng tại agribank Chi nhánh Bình Tân ảnh 1