(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/12/2021 do Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 29/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương ảnh 1