(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/12/2021 do Cục Dữ trữ Nhà nước Khu vực Hà Nam Ninh ủy quyền như sau:

Đấu giá 6.961.640 kg gạo nhập kho DTQG năm 2020.

Cục Dữ trữ Nhà nước Khu vực Hà Nam Ninh

Ngày 29/12/2021, đấu giá 6.961.640 kg gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 29/12/2021, đấu giá 6.961.640 kg gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 29/12/2021, đấu giá 6.961.640 kg gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại Hà Nội ảnh 3