(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2021 do Phòng tài nguyên và môi trường huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Giao An, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định (07 lô). Tổng diện tích: 727m2. Tổng giá khởi điểm: 6.506.000.000đ

Phòng tài nguyên và môi trường huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định

Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 7 lô đất tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định ảnh 1
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 7 lô đất tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định ảnh 2
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 7 lô đất tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định ảnh 3
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 7 lô đất tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định ảnh 4
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 7 lô đất tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định ảnh 5