(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh - Chi nhánh Ninh Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2021 do Sở Tài Chính tỉnh Ninh Thuận ủy quyền như sau:

Cho thuê Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thuộc Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Thuận.

Sở Tài Chính tỉnh Ninh Thuận

Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 497,1m2 đất tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận ảnh 1
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 497,1m2 đất tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận ảnh 2
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 497,1m2 đất tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận ảnh 3