(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh - Chi nhánh Ninh Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2021 do Sở Tài Chính tỉnh Ninh Thuận ủy quyền như sau:

Quyền sở hữu đất và tài sản trên đất thuộc Trung tâm Giám định Pháp Y. Diện tích 168m2.

Sở Tài Chính tỉnh Ninh Thuận

Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 168 m2 đất tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận ảnh 1
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 168 m2 đất tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận ảnh 2
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 168 m2 đất tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận ảnh 3
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 168 m2 đất tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận ảnh 4