(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tin thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2021 do Ngân hàng PGBank ủy quyền như sau:
Ngày 29/11/2021, đấu giá 2 ô tô khách tại Hà Nội ảnh 1