(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang ủy quyền như sau:

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đợt 3 năm 2020

* Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Số 06, đường Chiến Thắng Sông Lô, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

* Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang (Tổ 9, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, gồm: 159 lô đất, cụ thể:

1.1. Quyền sử dụng đất ở (146 lô):

Ngày 29/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang ảnh 1
Ngày 29/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang ảnh 2
Ngày 29/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang ảnh 3

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

Mục đích sử dụng: Các lô đất thuộc Khu dân cư Lý Thái Tổ, phường Phan Thiết; Khu dân cư Tân Phát, phường Ỷ La; Khu dân cư tổ 13, phường Tân Hà; Khu dân cư Chợ Ỷ La, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang: Đất ở tại đô thị; các lô đất thuộc Khu dân cư thôn 4, xã Lưỡng Vượng: Đất ở nông thôn.

1.2. Thuê quyền sử dụng đất (13 lô):

Ngày 29/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang ảnh 4

- Thời hạn sử dụng: 50 năm (Thuê đất có thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê)

- Mục đích sử dụng: Các lô đất thuộc Khu sản xuất thủ công nghiệp - dịch vụ phường Nông Tiến: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.+ Các lô đất thuộc Khu dịch vụ thương mại, ẩm thực tại tổ 3, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang: Đất dịch vụ, thương mại.

* Tiền đặt trước: Nộp từ ngày 25/11/2020 đến 16 giờ 00 phút, ngày 27/11/2020 vào một trong hai tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản:

+ Số 113000181645 tại ngân hàng Vietinbank CN tỉnh Tuyên Quang.

+ Số 1121.000.568899 tại ngân hàng Vietcombank CN Tuyên Quang.

(Chú ý: Tiền đặt trước phải có trong tài khoản của Trung tâm chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/11/2020).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Thời gian: Ngày 17/11/2020 và ngày 18/11/2020.

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản đấu giá.

3. Thời gian niêm yết công khai; thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá.

- Thời gian niêm yết công khai: Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 27/11/2020.

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 09/11/2020 đến 15 giờ 30 phút, ngày 26/11/2020.

- Địa điểm: Tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang (Tổ 9, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 09/11/2020 đến 16 giờ 00 phút, ngày 26/11/2020.

- Đối với đất ở là đối tượng theo quy định tại Điều 55, Luật Đất đai 2013; Đối với đất thuê là đối tượng theo quy định tại Điều 56, Luật Đất đai 2013;

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đối tượng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đăng ký đấu giá thông qua mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và nộp đủ tiền đặt trước theo quy định.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức: Bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá:

Phiếu trả giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu (Người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm trong việc ký tại các mép phong bì đựng phiếu).

- Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính: Bằng hình thức chuyển phát nhanh, nhận từ ngày 09/11/2020 đến 11 giờ 00 phút, ngày 26/11/2020 (chậm nhất đến 11 giờ 00 phút ngày 26/11/2020 Trung tâm ký nhận phiếu trả giá của đơn vị bưu chính). Khách hàng chủ động liên hệ với Trung tâm để xác nhận Phiếu trả giá của mình.

Địa chỉ nhận: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Số 6, đường Chiến Thắng Sông Lô, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

- Nộp phiếu trả giá trực tiếp tại trụ sở UBND thành phố Tuyên Quang (Tổ 9, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang): Từ ngày 09/11/2020 đến 16 giờ 30 phút, ngày 26/11/2020.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả.

- Thời gian: Hồi 08 giờ 00 phút, ngày 29/11/2020.

- Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại 02073.816.375 để được hướng dẫn.