(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2019 do Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ủy quyền như sau:
Ngày 29/11/2019, đấu giá xe ô tô tại TPHCM ảnh 1
Ngày 29/11/2019, đấu giá xe ô tô tại TPHCM ảnh 2
Ngày 29/11/2019, đấu giá xe ô tô tại TPHCM ảnh 3
Ngày 29/11/2019, đấu giá xe ô tô tại TPHCM ảnh 4