(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tây Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2019 do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Gia Lai - Phòng Giao dịch Đak Đoa ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam. Địa chỉ: Số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Đơn vị có tài sản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Gia Lai - Phòng Giao dịch Đak Đoa. Địa chỉ: Số 259 đường Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất.

1. Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo giấy chứng nhận số CL 806264 được Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cấp ngày 12/02/2018, như sau:

- Thửa đất số 655, tờ bản đồ số 7.

- Địa chỉ thửa đất: Thôn 3, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

- Diện tích: 71m2 (Bảy mươi mốt mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm.

- Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 01/7/2064.

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

2. Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận số T 561764 được Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cấp ngày 29/6/2001 (đăng ký thay đổi ngày 13/11/2017), như sau:

- Thửa đất số 298, tờ bản đồ số 07.

- Địa chỉ thửa đất: Xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

- Diện tích: 800m2 (Tám trăm mét vuông), trong đó 400m2 đất ở và 400m2 đất vườn.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở + đất vườn.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài + tháng 6/2051.

Nguồn gốc tài sản: Ông Võ Hữu Đức và bà Huỳnh Thị Phượng ủy quyền cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Gia Lai - Phòng Giao dịch Đak Đoa bán đấu giá.

- Tổng giá khởi điểm: 1.638.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm ba mươi tám triệu đồng).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến trước 16 giờ, ngày 26/11/2019 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản tọa lạc.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ, ngày 26/11/2019 (theo giờ hành chính) tại số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng), nộp bằng chuyển khoản trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam số 6211 000 628 6868 tại Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai.

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 16 giờ ngày 26/11/2019; tại số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, tiền đặt trước chuyển vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam.

- Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 29/11/2019 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam tại số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại: 0269 6250 355 - 0968 718 777 để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết.