(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày ngày 29/11/2019 do Văn phòng tỉnh ủy Trà Vinh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương. Địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Văn phòng tỉnh ủy Trà Vinh. Địa chỉ: Số 89, đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tên tài sản đấu giá là: 08 xe ô tô các loại đã qua sử dụng được phép thanh lý cụ thể như sau. 

STT

Tài sản

Biển kiểm soát

Nhãn hiệu

Số chỗ ngồi

1

Xe ô tô con

84E-0450

TOYOTA Camry-2001

05

2

Xe ô tô con

84E-0667

TOYOTA Atis-2005

05

3

Xe ô tô con

84E-0739

BMW-2005

05

4

Xe ô tô con

84E-0567

TOYOTA-2003

05

5

Xe ô tô con

84E-0429

TOYOTA-2000

05

6

Xe ô tô con

84A-002.45

TOYOTA-1999

05

7

Xe ô tô con

84E-0789

FORD-2006

07

8

Xe ô tô khách

84E-0466

TOYOTA-2002

16

4. Nơi có tài sản đấu giá:

- Xe 84E-0450: Văn phòng Tỉnh ủy

- Xe 84E-0667: Ban Tổ chức

- Xe 84E-0739: Văn phòng Tỉnh ủy

- Xe 84E-0567: Ban Tuyên giáo

- Xe 84E-0429: Ban Tổ chức

- Xe 84A-002.45: Ban Tuyên giáo

- Xe 84E-0789: Ủy ban Kiểm tra

- Xe 84E-0466: Báo Trà Vinh

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.030.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ không trăm ba mươi triệu đồng).

6. Tiền đặt trước:

Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước là: 200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng) từ ngày 26/11/2019 đến 16 giờ ngày 28/11/2019.

Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương mở tại Ngân hàng, cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương

+ Số tài khoản: 070105827979

+ Tại Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Trà Vinh.

7. Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 29/11/2019 (thứ sáu).

- Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

9. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 11/11/2019 đến 16 giờ ngày 26/11/2019.

10. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

11. Hình thức, Phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

12. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản.

- Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không thuộc trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương khi đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do tổ chức đấu giá phát hành).

13. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp tổ chức đấu giá tài sản để đăng ký tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

* Đối với cá nhân: Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), bản sao CMND, sổ hộ khẩu.

* Đối với tổ chức: Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), Bản sao CMND của người đại diện, bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

14. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản hoặc cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh