(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2021 do Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ủy quyền như sau:

Bán thanh lý tài sản tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Ngày 29/10/2021, đấu giá thanh lý tài sản tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ảnh 1
Ngày 29/10/2021, đấu giá thanh lý tài sản tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ảnh 2
Ngày 29/10/2021, đấu giá thanh lý tài sản tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ảnh 3
Ngày 29/10/2021, đấu giá thanh lý tài sản tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ảnh 4
Ngày 29/10/2021, đấu giá thanh lý tài sản tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ảnh 5
Ngày 29/10/2021, đấu giá thanh lý tài sản tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ảnh 6
Ngày 29/10/2021, đấu giá thanh lý tài sản tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ảnh 7
Ngày 29/10/2021, đấu giá thanh lý tài sản tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ảnh 8
Ngày 29/10/2021, đấu giá thanh lý tài sản tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ảnh 9
Ngày 29/10/2021, đấu giá thanh lý tài sản tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ảnh 10
Ngày 29/10/2021, đấu giá thanh lý tài sản tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ảnh 11
Ngày 29/10/2021, đấu giá thanh lý tài sản tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ảnh 12
Ngày 29/10/2021, đấu giá thanh lý tài sản tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ảnh 13