(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2021 do Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 16 ô đất (tổng diện tích của 16 ô đất là 1.804,74 m2, trong đó: ô đất có diện tích thấp nhất là 101,3m2, ô đất có diện tích lớn nhất là 123,75 m2) tại Quy hoạch khu dân cư khu 8, P. Quang Trung, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Bán riêng từng ô đất theo nguyên hiện trạng.

Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí; địa chỉ: Phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; Đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Uông Bí

Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 16 ô đất tại TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ảnh 1
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 16 ô đất tại TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ảnh 2
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 16 ô đất tại TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ảnh 3