(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2021 do Trung tâm vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng Sông Cửu Long ủy quyền như sau:

Cho thuê mặt bằng trống bên trái Tòa nhà Trung tâm vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng Sông Cửu Long

Ngày 29/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại thành phố Cần Thơ ảnh 1
Ngày 29/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại thành phố Cần Thơ ảnh 2
Ngày 29/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại thành phố Cần Thơ ảnh 3