(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2020 như sau:
Ngày 29/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 6, TPHCM ảnh 1