(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2020 do Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam-Chi nhánh huyện Quảng Ninh Quảng Bình ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: số 19 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Tổ chức có tài sản đấu giá: Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam-Chi nhánh huyện Quảng Ninh Quảng Bình. Địa chỉ: Tổ dân phố Bình Minh, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 287, tờ bản đồ số 64, diện tích 610,4 m2 (trong đó: đất ở tại nông thôn: 200 m2, đất trồng cây hàng năm khác: 410,4 m2) theo giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CB 412363 do UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cấp ngày 01/6/2016, số vào sổ cấp GCN: CH 00923 đứng tên ông Phùng Văn Thành và bà Hà Thị Lanh, có địa chỉ tại thôn Vĩnh Tuy 2, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Giá khởi điểm: 720.000.0000 đồng.

Giá trên là giá khởi điểm để bán đấu giá, chưa bao gồm phí và lệ phí theo quy định của pháp luật. Khách hàng trúng đấu giá phải chịu các loại phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng theo quy định hiện hành.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000.000 đồng/hồ sơ đăng ký tham gia.

Tiền đặt trước: 144.000.000 đồng.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất trong thời hạn quy định).

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản; hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản trong thời hạn quy định; có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, đúng thời hạn.

Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 26/10/2020.

Địa điểm liên hệ để tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 19 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 22/10/2020 đến ngày 23/10/2020.

Địa điểm xem tài sản: tại nơi có tài sản. Địa chỉ: thôn Vĩnh Tuy 2, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Thời gian nộp tiền đặt trước và bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 28/10/2020.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Thời gian tổ chức buổi công bố kết quả trả giá: 14h30’ ngày 29/10/2020.

Địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Phòng Đấu giá Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 19 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0969.663.579.