(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2020 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận ủy quyền như sau:

Đấu giá: Quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận quản lý (thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Ninh Thuận).

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá đấu giá, tiền đặt trước:

a) Khu vực 1 (đã có kết quả thăm dò):

- Vị trí: Mỏ cát Sông Dinh, thuộc xã An Hải, huyện Ninh Phước và phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận;

- Loại khoáng sản: Cát xây dựng;

- Diện tích: 14,2134 ha;

- Trữ lượng địa chất được phê duyệt: 422.158 m3;

- Trữ lượng đưa vào thiết kế khai thác: 263.054 m3;

- Mức sâu khai thác thiết kế: đến cốt - 3,0 m;

- Giá khởi điểm: 1.834.431.730 đồng (Một tỷ, tám trăm ba mươi bốn triệu, bốn trăm ba mươi mốt nghìn bảy trăm ba mươi đồng);

- Bước giá: 37.000.000 đồng (Ba mươi bảy triệu đồng);

- Tiền đặt trước: 366.886.000 đồng (Ba trăm sáu mươi sáu triệu, tám trăm tám mươi sáu nghìn đồng).

b) Khu vực 2 (chưa thăm dò):

- Vị trí: Mỏ vật liệu san lấp thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận;

- Loại khoáng sản: Cát san lấp;

- Diện tích: 8,9 ha;

- Tài nguyên dự báo: 445.000 m3;

- Giá khởi điểm: R = 3 % (R: mức thu tiền cấp quyền khai thác);

- Bước giá: 0,15 %;

- Tiền đặt trước: 136.250.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).

c) Khu vực 3 (chưa thăm dò):

- Vị trí: Mỏ vật liệu san lấp Nam núi Mavieck, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận;

- Loại khoáng sản: Đất san lấp;

- Diện tích: 18,29 ha;

- Tài nguyên dự báo: 903.526 m3;

- Giá khởi điểm: R = 3% (R: mức thu tiền cấp quyền khai thác);

- Bước giá: 0,15 %;

- Tiền đặt trước: 260.350.000 đồng (Hai trăm sáu mươi triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng).

2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ/khu vực.

b) Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận hoặc tài khoản số 4900201008420 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận (từ 7 giờ đến 17 giờ 00 phút ngày 26/10/2020).

Tiền mua hồ sơ không được hoàn trả theo quy định. Trừ trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được.

Tiền đặt trước được trả lại cho tổ chức, cá nhân: Sau khi tổ chức, cá nhân không được Sở Tài nguyên và Môi trường xét chọn đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

3. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 06/10/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 26/10/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

4. Thời gian và địa điểm xem tài sản: từ ngày 22/10/2020 đến ngày 23/10/2020 trong giờ hành chính tại thực địa khu vực 1, thuộc xã An Hải, huyện Ninh Phước và phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm; khu vực 2, thuộc thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước và khu vực 3, thuộc núi Mavieck, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 06/10/2020 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 26/10/2020 trong giờ hành chính tại Quầy tiếp nhận và trả hồ sơ Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận (Địa chỉ: Số 44 đường 16 tháng 4, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

* Hồ sơ tham gia đấu giá thành lập 02 bộ, gồm:

- Bản chính: Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số 01);

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản chính kèm theo để đối chiếu: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; văn bản giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động tài chính (Mẫu hồ sơ giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản: Mẫu số 02);

- Đối với khu vực đấu giá đã có kết quả thăm dò khoáng sản: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải có chương trình sơ bộ việc đầu tư khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm và bản cam kết thực hiện dự án nếu trúng đấu giá;

- Đối với khu vực đấu giá chưa thăm dò khoáng sản: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải có kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm và bản cam kết thực hiện nếu trúng đấu giá.

- Bản cam kết thực hiện dự án nếu trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số 03);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá: vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 29/10/2020 (Sáng thứ năm).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá từng khu vực. Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Chi tiết xem tại Điều 10 Quy chế cuộc đấu giá số 398/QC-TTDVĐGTS ngày 05/10/2020.

Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038. (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 398/QC-TTDVĐGTS ngày 05/10/2020)