(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2020 do Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung. Số 13, Ngõ 73 - Phố Nguyễn Thái Học, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì. Địa chỉ: Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

3. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, phí hồ sơ đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: “Hệ thống thiết bị Công đoạn Điện phân và Cô đặc” Nhà máy Hóa chất I, là tài sản của Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì đã hết khấu hao sử dụng, chi tiết như sau:

a. Hệ thống thiết bị Công đoạn Điện phân:

Ngày 29/10/2020, đấu giá hệ thống thiết bị Công đoạn Điện phân và Cô đặc tại tỉnh Phú Thọ ảnh 1

b. Hệ thống thiết bị Công đoạn Cô đặc:

Ngày 29/10/2020, đấu giá hệ thống thiết bị Công đoạn Điện phân và Cô đặc tại tỉnh Phú Thọ ảnh 2

(Chi tiết số lượng tài sản, giá khởi điểm theo Chứng thư thẩm định giá số 178/2020/CTTĐ/DATC/PI ngày 02/7/2020 của Công ty CP Tập đoàn Định giá DATC)

+ Nguồn gốc: Tài sản cố định thanh lý của Công ty Cổ phần Hóa Chất Việt Trì

3.2. Giá khởi điểm (a + b): 673.143.313 đồng (Sáu trăm bảy mươi ba triệu, một trăm bốn mươi ba nghìn ba trăm mười ba đồng), mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí tháo dỡ, vận chuyển máy móc ra khỏi kho bãi, khách hàng trúng đấu giá phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định

3.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

4. Phương thức, hình thức đấu giá:

4.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện

4.2. Phương thức đấu giá: Trả giá một vòng theo phương thức trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng đăng ký với Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung để xem hiện trạng tài sản, thời gian xem tài sản ngày 19, 20/10/2020, tại kho bãi Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Địa chỉ: Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

6. Bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/10 đến hết 16h00 ngày 26/10/2020 trong giờ làm việc, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

7. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá:

Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng phiếu trả giá gửi qua đường bưu điện bằng hình thức “Gửi bảo đảm” đến trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung (Địa chỉ số 13, Ngõ 73 - Phố Nguyễn Thái Học, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Thời gian nhận từ ngày 09/10 đến 11h30 phút ngày 28/10/2020 trong giờ làm việc hành chính (tính theo thời gian Công ty nhận được hồ sơ từ nhân viên bưu tá).

(Lưu ý: Các trường hợp hồ sơ nhận sau 11h30 ngày 28/10/2020 tính theo dấu đến của Bưu điện, Công ty sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của người tham gia đấu giá và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này)

8. Tiền đặt trước: Được quy định 20% giá trị tài sản là 134.800.000 đồng

8.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/10 đến hết 11h30 ngày 28/10/2020, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung số 030064852228, mở tại Sacombank - Chi nhánh Phú Thọ (Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước sau 11h30 ngày 28/10/2020 sẽ được coi là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia trả giá).

8.2. Thời gian trả lại tiền đặt trước: 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá

9. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá: 08h00 ngày 29/10/2020, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Việt Trì, đường Vũ Thê Lang, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung. ĐT: 02106 521 333

Hoặc Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì. ĐT: 0210 3911696.