(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Tây – Chi nhánh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2020 do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ.HVHNT ngày 05/10/2020 của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng Quyền sử dụng đất mở Quán Cà phê văn nghệ;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số VL - 15/2020/HĐĐG-MT ngày 07/10/2020 ký giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Tây – Chi nhánh Vĩnh Long với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long;

Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Tây - Chi nhánh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 150D/9, ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Người có tài sản đấu giá: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 6 đường Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Tên tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng Quyền sử dụng đất mở quán cà phê văn nghệ. Địa chỉ: Số 06, Hưng Đạo Vương, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Diện tích cho thuê: 105m2.

- Vị trí: Theo đề án được phê duyệt.

- Thời gian cho thuê: 3 năm (Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023), được tính giá cụ thể cho từng năm như sau:

+ Năm thứ nhất (Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021): Giá cho thuê mặt bằng là Giá trúng đấu giá chia đều cho 3 năm.

+ Năm thứ hai và năm thứ ba (Từ ngày 01 tháng 11 năm 2021 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023): Giá cho thuê mặt bằng là Giá trúng đấu giá chia đều cho 3 năm x 5% (Tức tăng 5% trên giá trúng đấu giá mỗi năm).

Giá khởi điểm: 468.000.000 đồng/3 năm (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi tám triệu đồng trên ba năm)

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí sử dụng điện, nước và các chi phí dịch vụ kỹ thuật hạ tầng,... phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Theo Quyết định số 163/QĐ.HVHNT ngày 16/9/2020 của Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt giá khởi điểm tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng Quyền sử dụng đất mở Quán cà phê văn nghệ;

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

2. Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 08/10/2020 đến ngày 26/10/2020 (Giờ hành chính), tại nơi có tài sản đấu giá, nơi tài sản tọa lạc.

3. Thời gian kết thúc nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày niêm yết cho đến hết ngày 26/10/2020 (Giờ hành chính); Bước giá, Cụ thể: 5.000.000 đồng/bước giá (Năm triệu đồng trên một bước giá).

4. Tiền đặt trước và thời gian nộp tiền đặt trước: 23.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu đồng). Nộp từ ngày 22/10/2020; 23/10/2020 và ngày 26/10/2020 (Giờ hành chính).

Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản số 73110000113766 của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Tây – Chi nhánh Vĩnh Long mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) - PGĐ Cửu Long – CN Vĩnh Long.

5. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 07 giờ 30 ngày 29/10/2020; Tại Phòng họp Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 6 đường Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

6. Địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ tài chính Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 11 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Công ty đấu giá hợp danh Miền Tây – Chi nhánh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 150D/9, ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

7. Địa điểm nộp phiếu trả giá: Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ tài chính Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 11 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (Giờ hành chính).

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có đủ điều theo Điều 38 của Luật Đấu giá năm 2016 liên hệ trực tiếp Công ty hoặc Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Vĩnh Long để mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định. Người đăng ký tham gia đấu giá phải xem kỹ hồ sơ, quy chế đấu giá trước khi đăng ký, phải tuân thủ theo đúng theo quy định về đấu giá tài sản và Quy chế đấu giá.

* Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Vĩnh Long. Số 11 đường Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3822578.

- Công ty đấu giá hợp danh Miền Tây – Chi nhánh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 150D/9, ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số 0911.194.884.