Ngày 28/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Rlấp, tỉnh Đăk Nông

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Lê Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2020 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk Rlấp ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - đường YbihAleo, tổ 03, P. Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, T. Đăk Nông.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk Rlấp - Tổ dân phố 06, thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk Rlấp, tỉnh Đắk Nông

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất của 375,6 m2/02 thửa đất vị trí tại Thôn 03, xã Nhân Cơ, huyện Đăk Rlấp, tỉnh Đăk Nông, cụ thể:

Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn (ONT).

Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

3.2. Nơi có tài sản đấu giá: Thôn 03, xã Nhân Cơ, huyện Đăk Rlấp, tỉnh Đăk Nông.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.253.600.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm năm mươi ba triệu, sáu trăm ngàn đồng).

5. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 10 năm 2020 tại Hội trường ủy ban nhân dân xã Nhân Cơ, huyện Đăk Rlấp, tỉnh Đăk Nông.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

6.1. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 05/10/2020 cho đến ngày 06/10/2020

6.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Thôn 03, xã Nhân Cơ, huyện Đăk Rlấp, tỉnh Đăk Nông..

7. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

7.1. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản ngày 01/10/2020 cho đến hết ngày 23/10/2020 (Giờ hành chính).

7.2. Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - đường YbihAleo, phường Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông; Trụ sở Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk Rlấp - Tổ dân phố 06, thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk Rlấp, tỉnh Đắk Nông.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

8.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá.

8.2. Số tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

8.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/10/2020 cho đến ngày 27/10/2020.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

9.1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55, Luật Đất đai 2013, có nhu cầu sử dụng đất, theo kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản trước 16 giờ 30 phút ngày 23/10/2020 Tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Đường YbihAleo, Tổ dân phố 03, phường Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông và Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk Rlấp - Tổ dân phố 06, thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk Rlấp, tỉnh Đắk Nông. . Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

9.2. Những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá: Theo Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản quy định:

10. Hình thức, phương thức đấu giá và bước giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ: - Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Y Bih A Lê Ô, tổ 3, P. Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. ĐT: 0905.06.00.39. hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk Rlấp - Tổ dân phố 06, thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk Rlấp, tỉnh Đắk Nông. ĐT: 0946777748

Chuyên đề