(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/9/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Bên có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá như sau: 01 (Một) chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 81C-04365, có số khung MR0FZ29G702520584, số máy 1KDU384457, hiện trạng xe không hoạt động, tình trạng xe hư hỏng, theo biên bản cưỡng chế kê biên xử lý tài sản ngày 02/8/2018 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Pleiku.

Nguồn gốc: Tài sản thuộc quyền sở hữu của TNHH MTV thương mại Hoàng Trang.

Giá khởi điểm: 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng)

Chi tiết theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 02/8/2020 giữa các bên có liên quan và Thông báo số 702/TB-THADS ngày 17/8/2020 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Pleiku về việc Thông báo kết quả thẩm định giá lại tài sản và thỏa thuận tổ chức bán đấu giá.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 23/9/2020 tại nơi có tài sản đấu giá (theo giờ hành chính).

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 23/9/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ: Tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm nộp trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp khách hàng có thoả thuận được nộp trước) vào tài khoản của Trung tâm số 07410 1650 2074 tại Ngân hàng TMCP An Bình CN tỉnh Gia Lai (Địa chỉ: 93-95B Đinh Tiên Hoàng, Tp. Pleiku).

Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/ hồ sơ.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 23/9/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký đấu giá tài sản, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 28/9/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Lưu ý: Mọi loại thuế, lệ phí liên quan đến tài sản sau khi đấu giá thành thì người trúng đấu giá tài sản có trách nhiệm nộp.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – Pleiku – Gia Lai; ĐT: 02693826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.