(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/9/2020 do Agribank Chi nhánh Trường Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 28/9/2020, đấu giá quyền thu hồi khoản nợ của Công ty Bình Nghĩa tại Agribank Chi nhánh Trường Sơn ảnh 1