(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/9/2020 do Công ty cổ phần Cao su Sông Bé ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 07/HĐ-DVĐGTS ngày 07/9/2020 giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Phước với Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

Người có tài sản đấu giá: Công ty cổ phần Cao su Sông Bé. Địa chỉ: xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước Đường trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, nguồn gốc tài sản

Tài sản đấu giá: 1,57 ha (Một phẩy năm mươi bảy héc ta) cây cao su thanh lý thuộc lô 3/1985 (Cây cao su có vòng thân trung bình là 103cm), có số lượng là 356 cây tại Nông trường Nha Bích - xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Giá khởi điểm: 498.400.000 đồng (Bốn trăm chín mươi tám triệu bốn trăm ngàn đồng).

Nguồn gốc tài sản: Tài sản thanh lý của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

4. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, bỏ phiếu trả giá và công bố kết quả đấu giá

Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 08/9/2020 đến 17h00 ngày 25/9/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước từ ngày 08/9/2020 đến 17h00 ngày 25/9/2020.

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 23/9/2020 đến ngày 24/9/2020 (Trong giờ hành chính). Khách hàng liên hệ anh Tài - SĐT: 0909.885.892 để được hướng dẫn xem tài sản.

Thời gian bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 08/9/2020 đến 17h00 ngày 25/9/2020 tại Công ty cổ phần Cao su Sông Bé hoặc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá: 09h00 phút ngày 28/9/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Hình thức, phương thức đấu giá, giá trả tối thiểu và tiền hồ sơ tham gia đấu giá

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá sẽ trả giá trực tiếp vào phiếu trả giá do Trung tâm phát hành (Phiếu được in theo mẫu, có đóng dấu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước ở góc bên trái của phiếu. Nếu người tham gia đấu giá sử dụng phiếu khác là không hợp lệ, không có giá trị). Phiếu trả giá được bỏ vào phong bì do khách hàng niêm phong và bỏ vào thùng phiếu tại 02 địa điểm là: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Công ty cổ phần Cao su Sông Bé. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được tổ chức đấu giá bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Giá trả tối thiểu: 498.400.000 đồng (Bốn trăm chín mươi tám triệu bốn trăm ngàn đồng).

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng)/ Hồ sơ.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá theo Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều có quyền tham gia đăng ký đấu giá.

Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp đi đăng ký (Trường hợp đăng ký thay thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật) và chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

Đơn đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành;

Đơn Cam kết xem tài sản đấu giá;

Bản sao CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy phép kinh doanh (đối với tổ chức) có chứng thực.

Giấy nộp tiền đặt trước đúng quy định. Tiền đặt trước là 15% giá khởi điểm của tài sản. Thời gian nộp đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước từ ngày 23/9/2020 đến 17h00 ngày 25/9/2020. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước trước khoảng thời gian nói trên thì phải thỏa thuận bằng văn bản với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. SĐT: 02713.860.216 hoặc xem tại:

Website: http://dgts.moj.gov.vn; http://taisancong.vn; http://binhphuoc.gov.vn;