(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/7/2021 do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển ủy quyền như sau:

Quyền thuê tài sản tại địa điểm: Trung tâm Phụ nữ và Phát triển; địa chỉ: Số 20 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội, được chia làm 02 tài sản: Tài sản 1 (TS 03-A): Phòng làm việc là khu nhà hàng tầng 4 khối nhà A (không bao gồm diện tích trước cửa cầu thang máy và thang bộ), Tài sản 2 (TS 04-A): Phòng làm việc là khu nhà hàng tầng 4 khối nhà A (không bao gồm diện tích trước cửa cầu thang máy và thang bộ). Thời gian cho thuê: Tối đa 5 năm (60 tháng)...

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển – Số 20 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Ngày 28/7/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hà Nội ảnh 1
Ngày 28/7/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hà Nội ảnh 2
Ngày 28/7/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hà Nội ảnh 3
Ngày 28/7/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hà Nội ảnh 4