(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/7/2021 do Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa ủy quyền như sau:

Đấu giá 02 xe ô tô: 01 Xe ô tô con loại 12 chỗ ngồi, nhãn hiệu TOYOTA, số loại HIACE. Biển kiểm soát 36B-2367, sản xuất và đưa vào sử dụng năm 1999, nơi sản xuất Việt Nam. Số khung ZH1149005200, số máy: 1RZ2193635. 01 Xe ô tô con loại 07 chỗ ngồi, nhãn hiệu MITSUBISHI, số loại PAJERO, biển kiểm soát 36B-2566, sản xuất và đưa vào sử dụng năm 2002, nơi sản xuất Việt Nam, số khung 1V21000065, số máy 4G64GK5299.

Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Ngày 28/7/2021, đấu giá 02 xe ô tô tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 28/7/2021, đấu giá 02 xe ô tô tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 28/7/2021, đấu giá 02 xe ô tô tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 28/7/2021, đấu giá 02 xe ô tô tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 4