(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/6/2022 do AB Bank ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 140(BT7-8), tờ bản đồ số 04 (khu đô thị); diện tích: 185,6 m2; địa chỉ Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Nguồn gốc: Là tài sản bảo đảm của Ngân hàng AB Bank.

Giá khởi điểm: 16.975.000.000 VND. Tiền đặt trước: 3.000.000.000 VND. Tiền mua hồ sơ: 500.000 VND/ hồ sơ.

Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ và nộp phiếu trả giá tham gia đấu giá: Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022.

Thời gian xem tài sản: Ngày 20/6/2022 và 21/6/2022.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08h00, ngày 22/6/2022 đến 17h00, ngày 24/6/2022.

Thời gian tổ chức bán đấu giá dự kiến: 10h00, ngày 28/6/2022.

Địa điểm tổ chức bán đấu giá dự kiến: Tầng 2, Tòa nhà New Skyline, Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

Hình thức và phương thức: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Liên hệ: Tầng 2, New Skyline, Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội. ĐT: 0348.593.906.