(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/6/2021 do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ ủy quyền như sau:
Ngày 28/6/2021, đấu giá xe rải bê tông nhựa bánh lốp tại TP.HCM ảnh 1